Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο; Σήμερα, 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των.....Μαρτύρων Ελένης Ελπιδίου Δάνακτος και Πανσοφίου, Οσίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του «Καλυβίτου» ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει.