Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;
Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι .....

Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα
Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκή, Λευκούλα, Λευκάδα.