Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο; Σήμερα, 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν....


οι Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία.