Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;
Σήμερα, 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν....
οι Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια, Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα