Τα μάτια μας αποτελούν ένα μοναδικό παράθυρο για τον ψυχικό μας κόσμο, ..
.αφού μέσω αυτών μπορεί κάποιος να καταλάβει αν είμαστε χαρούμενοι ή στενοχωρημένοι. Όμως στα μάτια καθρεπτίζονται και πολλές ασθένειες που μπορεί να αγνοούμε την ύπαρξή τους.