Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο; Σήμερα, 25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι ...


Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία, Μαργαρίτα.