Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο; Σήμερα, 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο ....


γιορτάζουν οι Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα, Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη .