Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;
Σήμερα, 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα ....
με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα.