Αλλάζουν τα πάντα στους μισθούς του Δημοσίου: Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις;

Αλλάζουν τα πάντα στους μισθούς του Δημοσίου: Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις;
Οι διατάξεις για το νέο μισθολόγιο ουσιαστικά «ξεπαγώνουν» τη μισθολογική εξέλιξη ....

των δημοσίων υπαλλήλων που αν και προβλέπονταν στον προηγούμενο νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο είχαν σταματήσει αφού δεν είχε καθοριστεί ο νέος τρόπος προαγωγών.
Ο νέος νόμος προβλέπει την αποσύνδεση του μισθού από το βαθμό, ενώ οριοθετεί μισθολογική εξέλιξη κάθε τρία χρόνια για υπαλλήλους με χαμηλά τυπικά προσόντα και κάθε δύο χρόνια για τους υπαλλήλους με τεχνολογική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εισάγει επίσης κριτήρια αξιολόγησης με βάση προσωπικούς στόχους που θα έχουν ως επιβράβευση επιπλέον αυξήσεις από 1% έως και 5%. Δημοσιονομικά θα έχει ένα επιπλέον ετήσιο κόστος.
Για τους υπαλλήλους με κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται 19 μισθολογικά κλιμάκια εξέλιξης, την ώρα που για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ καθιερώνονται 13 μισθολογικά κλιμάκια.Για κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενός έτους ο υπάλληλος θα κερδίζει δύο κλιμάκια, ενώ για κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου με την εργασία του θα κερδίζει 6 κλιμάκια.
Βασικός μισθός, ανήλικα τέκνα και παραμεθόριος
Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 (858 ευρώ), για ΤΕ 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 (1.037 ευρώ) και για ΠΕ 780 ευρώ επί 1,40 (1.092 ευρώ).
Click4more: Τα SOS των φόρων για το 2016! Αφορολόγητο, "πλαστικό" χρήμα, ταμειακές μηχανές
Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.
Για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ.

Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται σε 1.400 ευρώ για Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, σε 1.150 ευρώ για αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς ή Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων, σε 1.000 ευρώ για Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, σε 450 ευρώ για Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, σε 350 ευρώ για Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και 290 ευρώ για Προϊσταμένους Τμημάτων.

Πηγή: newsit.gr