Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;
Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο ....

γιορτάζουν οι Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμιδα, Θέμις, Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη.


Από το Blogger.