Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 01 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 01 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;
Σήμερα, 01 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι ....

Θεόκλητος, Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα, Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Φιλαρέτη.