Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Νοεμβρίου;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Νοεμβρίου;
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 20 Νοεμβρίου, .....

γιορτάζουν οι Δεναχίς, Δεναχίδα