Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Σήμερα, 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν ....

οι Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία, Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης.